Vrijwilligerswerk Visie

 • Woonzorgcentrum De Oase doet beroep op vrijwilligers omdat ze:
  • Een belangrijke ondersteunende rol hebben zowel ten aanzien van de bewoners als van het personeel.
  • De kwaliteit van de hulp –en dienstverlening bevorderen.
  • Nodig zijn om van ons woonzorgcentrum een open huis te maken zodat we ons niet opsluiten binnen onze eigen muren. Zij brengen de buitenwereld naar binnen.
  • Extra mogelijkheden aan aandacht scheppen voor de bewoners van het woonzorgcentrum.
  • Mee de huiselijke en gezellige sfeer in ons woonzorgcentrum bepalen.
  • Voor een meerwaarde van het leven van de bewoners van het woonzorgcentrum zorgen.
 • Woonzorgcentrum De Oase vindt volgende zaken belangrijk t.a.v. de vrijwilligers :
  • Zij kunnen steeds rekenen op de aanwezige personeelsleden voor informatie en hulp.
  • Zij krijgen enkel de informatie die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak.
  • Zij krijgen een afgebakende taakomschrijving.
  • Zij nemen geen verzorgende taken op zich.
 • De vrijwilligers moeten voldoen aan een aantal criteria gezien de specifieke doelgroep (dementerende bejaarden, zorgbehoevende bejaarden, … ) waar ze mee in contact komen . Namelijk :
  • Kunnen omgaan met (hoog)bejaarde personen
  • Sociaal voelend zijn
  • Zich kunnen inleven (empathie)
  • Discreet zijn
  • Stipt zijn
  • Lichamelijk geschikt zijn

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Zorgcampus Opwijk
Kloosterstraat 75
1745 Opwijk

T 052 36 59 40
http://www.ocmw-opw...

Contactpersonen

Boogmans Chantal
T 052 36 59 43
Contacteer mij

Geeroms Geert
T 052 36 59 41
Contacteer mij