Vrijwilligers in WZC De Oase Aanmelding

 • Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij :
  • Chantal Boogmans – maatschappelijk werker WZC De Oase.
  • Geert Geeroms – directeur WZC De Oase.

    

 • Nieuwe vrijwilligers worden voor een eerste, verkennend gesprek uitgenodigd bij de directie of bij de maatschappelijke werker.
 • Er wordt dan informatie gegeven over de mogelijke taken en de inhoud ervan en over de werking van het woonzorgcentrum.
 • Met de kandidaat-vrijwilliger wordt bekeken welke zijn interesses zijn, hoeveel tijd hij of zij wil spenderen aan het vrijwilligerswerk, welke dagen hij of zij vrij is, …
 • Er wordt dan een concrete startdatum vastgelegd.
 • De afsprakennota wordt toegelicht en ondertekend door de vrijwilliger en de directeur van het woonzorgcentrum.
 • print
 • pdf

Contact

Contactpersonen

Boogmans Chantal
T 052 36 59 43
Contacteer mij

Geeroms Geert
T 052 36 59 41
Contacteer mij