Raad voor Maatschappelijk Welzijn

WIE zetelt erin?

 • Patrick De Smedt
 • Peter Beerens
 • Joke Longin
 • Gwendolijn Meskens
 • Els Van Gucht
 • Natalie De Coninck
 • Annelies De Pauw
 • Linda Verbesselt
 • Harry De Visscher

WAT is hun opdracht?

 • Is bevoegd voor alle aangelegenheden door de wet aan het OCMW toevertrouwd
 • Bepaalt het beleid en stelt de reglementen vast
 • Kan een aantal bevoegdheden overdragen aan andere bestuursorganen en budgethouders
 • Vergadert maandelijks (4e donderdag)
 • Neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen
 • Wordt voorgezeten door de voorzitter, gekozen door en onder de leden van de raad

Openbaarheid

Sinds 24 augustus 2002 zijn de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn openbaar. Enkel persoonsgebonden materies worden in besloten zitting behandeld. Raadpleeg hieronder de dagordes en de verslagen van de OCMW-raad.

 • print
 • pdf

Contact

Contactpersonen

De Smedt (Schepen - OCMW-voorzitter / N-VA) Patrick
T +32 497 33 23 21
Contacteer mij

Beerens Peter
Contacteer mij

Longin Joke
Contacteer mij

Meskens Gwendolijn
Contacteer mij

Van Gucht Els
T @@
Contacteer mij

De Coninck Natalie
T @@
Contacteer mij

De Pauw Annelies
Contacteer mij

Verbesselt Linda
T @@
Contacteer mij

De Visscher Harry
Contacteer mij