Financieel Beheerder

Wie ?

De financieel beheerder van het OCMW is Bart Verdoodt.

WAT is zijn takenpakket?

Leidinggevende van de financiële dienst

 • Verantwoordelijk voor het voeren en afsluiten van de boekhouding
 • Belast met de voorbereiding van de jaarrekening
 • Staat in voor het innen van de geregistreerde uitgaande facturen
 • Verantwoordelijk voor financiële en auditrapportering
 • Verantwoordelijk voor alle betalingen na nazicht van wettigheid en regelmatigheid

Financiële adviseur

 • Verricht alle handelingen in het kader van beslagleggingen, hypothecaire inschrijvingen
 • Onderzoekt en adviseert over alle materies van financiële zaken

Interne auditor

 • Is de eerste interne auditor binnen het intern controle of beheerssysteem
 • Stuurt de risicoanalyse

 • print
 • pdf

Contact

Contactpersoon

Verdoodt Bart
T 052 36 51 50
Contacteer mij