Financiële dienst

Wie ?

 • Linda Monsieur, verantwoordelijke boekhouding

Wat is haar takenpakket ?

rechterhand van de financieel beheerder

 • Staat in voor de organisatie en coördinatie van dagelijkse boekhoudkundige verrichtingen
 • Staat in voor het opstellen van de jaarrekening en de toelichting
 • Coördineert het opstellen van de ontwerpbudgetten en budgetwijzigingen
 • Adviseert inzake financiële en boekhoudkundige materies aan de financieel beheerder

beheerder centraal werk

 • Staat in voor de uitbouw en de bewaking van het centrale netwerk
 • Staat in voor de controle op het gebruik van het netwerk

En

 • Tom Hofman, administratief medewerker financiën

Wat is zijn takenpakket ?

 • Ondersteuning financieel beheerder en boekhouder
 • Ondersteunen bij het voeren en afsluiten van de boekhouding
 • Ondersteunen bij de opmaak en het innen van de uitgaande facturen
 • Ondersteunen bij het verwerken van de binnenkomende facturen
 • Bewaakt onder gezag van de financieel beheerder en de boekhouder de kredietstanden

 • print
 • pdf

Contact

Contactpersonen

Monsieur Linda
T 052 36 59 39
Contacteer mij

Hofman Tom
T 052 36 59 33
Contacteer mij