Opleiding

Tewerkstelling is één van de basisbehoeften van elke persoon (zie missieverklaring van het OCMW). Tewerkstelling bevordert de individuele maatschappelijke waarde en de integratie van het individu in de samenleving.

Het OCMW onderneemt dan ook heel wat initiatieven op dat vlak. 

De trajectbegeleider- maatschappelijk werker zoekt samen met de sociale client naar een aangepaste opleiding en begeleidt (vb. organisatie van sollicitatietraining) deze bij de zoektocht naar werk en de eerste stappen op de werkvloer.

 

De doelgroep zijn die personen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit.

Via de opleiding willen we aan laaggeschoolden, langdurig werklozen technische vaardigheden en een werkattitude aanleren. Tegelijkertijd doen de cursisten praktische en nuttige ervaring op.

 

  • print
  • pdf

Contact

Contactpersoon

Thomas Vivianne
T 052 36 95 15
Contacteer mij