Bijzonder Comité Sociale Dienst

WIE zetelt erin?

 • 5 stemgerechtigde leden
 • De OCMW-voorzitter is van rechtswege lid en zit het Bijzonder Comité Sociale Dienst voor
 • Vier andere leden worden door en onder de leden van de raad gekozen

Samenstelling op 1 januari 2013:

 • Patrick De Smedt, OCMW-voorzitter
 • Peter Beerens, OCMW-raadslid
 • Els Van Gucht, OCMW-raadslid
 • Linda Verbesselt, OCMW-raadslid
 • Natalie De Coninck, OCMW-raadslid

WAT is hun opdracht?

 • Vergadert iedere 1e donderdag en 3e maandag van de maand
 • Belast met de afhandeling van zaken van maatschappelijke dienstverlening
 • Bevoegd voor de materies die door Raad uitdrukkelijk werden overgedragen aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst waaronder:
  • het toekennen van de individuele maatschappelijke dienstverlening aan personen en gezinnen zoals die omschreven is in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende het OCMW, in de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door het OCMW en in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (leefloon), met inbegrip van tewerkstelling in toepassing van artikel 60 § 7 van de wet van 8 juli 1976; 
  • het vaststellen van de bijdrage van de begunstigde in de kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het bepalen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen (de wet van 8 juli 1976), binnen de grenzen van de algemene criteria die door de Raad dienaangaande zijn vastgelegd;
  • advies verlenen aan de Raad omtrent de criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering ervan, de werking van de sociale dienst en het sociaal beleid van het OCMW.

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Sociaal Huis De Wegwijzer
Kloosterstraat 10
1745 Opwijk

T 0800 113 41
F 052 36 95 19
Contacteer ons
http://dewegwijzer....

Contactpersonen

De Smedt (Schepen - OCMW-voorzitter / N-VA) Patrick
T +32 497 33 23 21
Contacteer mij

Beerens Peter
Contacteer mij

Van Gucht Els
T @@
Contacteer mij

Verbesselt Linda
T @@
Contacteer mij

De Coninck Natalie
T @@
Contacteer mij

Thomas Vivianne
T 052 36 95 15
Contacteer mij