Secretaris

WIE?

De secretaris van het OCMW is Christel Ringoot. 

WAT is haar takenpakket?

Leidinggevende van de administratie:

 • Plant, organiseert, evalueert en volgt de werking op van de gehele organisatie
 • Staat in voor de continuïteit van de werking van de organisatie
 • Staat in voor de uitwerking van procedures voor het vlotte verloop van de werkzaamheden
 • Coördineert dienstoverschrijdende dossiers
 • Neemt de ambtelijke eindverantwoordelijkheid van alle besluiten
 • Stuurt rechtstreeks de dienstverantwoordelijken en de eigen medewerkers aan
 • Fungeert als bemiddelaar tussen de diensthoofden -verantwoordelijken en medewerkers

Adviseur van het bestuur:

 • Adviseert en rapporteert over de voorbereiding, de uitvoering en evaluatie van beleidsbesluiten, wettelijke regelingen en specifieke werkdomeinen
 • Adviseert bij de uitwerking van het organisatiemanagement, het personeelsmanagement, het strategischmanagement en het kwaliteitsmanagement
 • Woont de vergaderingen van de Raad, het Vast Bureau en de Bijzondere Comités bij, maar is niet stemgerechtigd
 • Geeft feitelijke en juridische toelichting ten aanzien van de bestuursorganen bij de voorgelegde dossiers

Manager van het bestuur:

 • Werkt actief mee aan het besturen van de OCMW-organisatie, de gezamenlijke ondersteunende diensten
 • Coördineert de werking van de OCMW-diensten
 • Zit het managementteam voor en doet de voorbereiding en de opvolging van de taken en de opdrachten ervan 
 • Werkt actief mee aan projecten binnen het OCMW en in samenwerking met de gemeente in de uitvoering van de organisatiedoelstellingen
 • Waakt over de efficiënte en effectieve uitvoering ervan  
 • Staat aan het hoofd van het personeel onder het gezag van de voorzitter
 • Staat in voor de opmaak van het voorontwerp van het meerjarenplan, de budgetten, de budgetwijzigingen
 • Is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en het opzetten van interne controleprocedures

'Notarisfunctie' :

 • Maakt de notulen op van de vergaderingen van de bestuursorganen
 • Staat in voor het overbrengen van de notulen in de registers
 • Ondertekent alle uitgaande en binnenkomende administratieve stukken
 • Is verantwoordelijk voor het bewaren van het archief

 

 • print
 • pdf

Contact

Contactpersoon

Ringoot Christel
T 052 36 59 31
Contacteer mij