Collectieve schuldbemiddeling

Wanneer de schuldenberg te groot geworden is om nog op redelijke termijn af te betalen, dan kunnen de maatschappelijk werkers een verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling laten neerleggen bij de rechtbank.

  • In eerste instantie onderzoekt de arbeidsrechter of hij je al dan niet toelaat tot de procedure.
  • De tweede fase houdt in dat een schuldbemiddelaar wordt aangesteld, die de opdracht krijgt om met alle schuldeisers samen tot een afbetalingsplan te komen.
  • Als dit niet lukt zal de arbeidsrechter zelf een afbetalingsregeling opleggen.
  • Tijdens deze procedure stoppen de intresten met aangroeien en ben je beschermd tegen beslag op je goederen.

Meer info vind je ook op www.schuldbemiddeling.info

  • print
  • pdf

Contact

Contactpersoon

De Paepe Vicky
T 052 36 95 17
Contacteer mij