Visie

We streven naar een lokaal sociaal beleid waarbij toegankelijkheid en samenwerking centraal staan. Hiertoe zal het OCMW samenwerkingsverbanden aangaan met andere welzijnsactoren en zich hierbij profileren als coördinator.
Wij streven ernaar door ons dagdagelijks optreden respect te verkrijgen bij de Opwijkse bevolking.
Wij willen een organisatie zijn :

  • Die openstaat voor vernieuwing
  • Met een professionele ingesteldheid
  • Waarbij de inbreng van de vereiste competenties belangrijk is
  • Hierbij willen we het ‘mens-zijn’ niet uit het oog verliezen

 Dit alles wordt gedragen door de sociale begeestering van iedere medewerker.

 

  • print
  • pdf